About “HEART” of Japan Technology & Tradition

About “HEART” of Japan Technology & Tradition

About HEART of Japan

แนวคิด

แนวคิด
ไอจิ ตั้งอยู่ ณ ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น
จังหวัดไอจิเฟื่องฟูในฐานะฐานแห่ง "โมะโนะสุคุริ" (การผลิต) มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น ที่ศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีญี่ปุ่นนี้ ท่านจะได้พบกับอุตสาหกรรมอันหลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมดั้งเดิม อย่างเซรามิกและสิ่งทอ ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัย อย่างยานยนต์และอวกาศ

ไอจิ มีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเช่นกัน เนื่องจากที่นี่เป็นสถานที่กำเนิดของโอดะ โนบุนากะ, โทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ และโทคุกาวะ อิเอะยะสุ บุคคลสำคัญที่เปลี่ยนโฉมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ภูมิภาคนี้ ยังเป็นศูนย์กลางของประเพณี โดยไอจิภาคภูมิใจในห้า "เทศกาลยะมะ โฮะโกะ และรถแห่ยะไท" ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีหุ่นกระบอกคะระคุริ อันเป็นต้นกำเนิดของโมะโนะสุคุริ และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
แนวคิด
ในทุกช่วงอายุ เมืองนาโกย่าในไอจิเป็นศูนย์กลางในการเปิดประตูสู่อนาคต อันเปรียบได้กับหัวใจที่อยู่ในร่างกายมนุษย์

เช่นเดียวกับหัวใจซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปทั่วร่างกายและหล่อเลี้ยงชีวิต เมืองนาโกย่าในไอจิมุ่งหวังอยู่เสมอที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับญี่ปุ่น โลก และอนาคต ด้วยพลังงานและความประทับใจใหม่ๆ
ดังนั้น เช่นเดียวกับที่แสดงออกผ่านโลโก้รูปหัวใจ เราขอแสดงจิตวิญญาณแห่งไมตรีจิตของพวกเรา เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและหลงรักไอจิ

ควบคู่ไปกับตราสัญลักษณ์นี้ ในปี 2015 ไอจิได้ประกาศให้เป็นปีแรกแห่งการท่องเที่ยวไอจิ และให้คำมั่นว่าจะดำเนินโครงการท่องเที่ยวต่างๆ ที่หลากหลายต่อไป

กราฟิกดีไซน์เนอร์

อะคิโอะ โอกะวะ(ชาวเมืองนาโกย่า)

อะคิโอะ โอกะวะ มีประสบการณ์ในการออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์และโลโก้มากมาย รวมถึง เซ็นแทรร์, การประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ประจำปี 2005, การประชุม COP10 และการประชุม ESD

สำหรับการใช้ตราโลโก้

โปรดใช้โลโก้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์, ในแผ่นพับ, ในกิจกรรมขนาดใหญ่ หรือสำหรับต่างประเทศ
โปรดดำเนินการตามวิธีการและใช้โลโก้อย่างถูกต้อง

For Use of the Logomark

For Use of the Logomark

มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น